Dansk  

Deltag i itoi' s undersøgelse om motivation

I forbindelse med vores research indsamler vi data om motivationens betydningen for dit arbejdsmiljø.
Hjælp os ved at besvare disse 9 korte spørgsmål. Undersøgelsen er anonym.

Dansk version


Participate in i to i's survey on motivation

In connection to our research we are gathering data regarding how motivation impacts your work environment.
Help us by answering 9 short questions. The survey is anonymous.

English version